kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Zasady sprzedaży nieruchomości będących własnością gmin

Wysłane przez przetargweb na 26 października 2017
| 0

Nieruchomości gminne są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Wyjątki od tej zasady są zapisane w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotem przetargu mogą być nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane oraz nieruchomości lokalowe. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza organ gminy. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym przeprowadza się drugi przetarg, w którym organ może obniżyć cenę wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu.

Przetargi przeprowadza się w formie przetargu ustnego lub pisemnego. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie jak najwyższej ceny. Przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty. Wywoławcza cena sprzedaży określona jest w oparciu o wartość rynkową nieruchomości, na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium, które wynosi od 5 – 20 % ceny wywoławczej. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium jest zwracane w całości osobom, które przetargu nie wygrały.

Najczęściej spotykanym rodzajem przetargu jest przetarg ustny nieograniczony. Polega on na tym, że uczestnicy przetargu licytują nieruchomość ponad cenę wywoławczą. Wysokość postąpienia nie może być mniejsza niż 1% ceny wywoławczej. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Nabywca, który zaoferował najwyższą cenę i przetarg wygrał, zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Cena nieruchomości musi zostać zapłacona przed zawarciem umowy notarialnej, a jej koszty ponosi nabywca. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia aktu notarialnego wpłacone wadium przepada w całości na rzecz sprzedającego.

Zostaw odpowiedź

Porównaj oferty