click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Your search results

AKTUALNOŚCI PRAWNE

Uchwalona ustawa o wspieraniu nowych inwestycji

Rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – m.in. całkowitego odejścia od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów; wyznaczania okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego w zależności od intensywności pomocy publicznej w regionie dozwolonej przez Unię Europejską; wzmocnienia roli spółek zarządzających w systemie obsługi inwestora     Data uchwalenia: 10.05.2018 r. Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2307 Tekst …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzek...

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece Projekt dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw projekt dotyczy skrócenia podstawowych terminów przedawnienia roszczeń (6 lat zamiast 10) przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi 3 lata oraz wprowadzenia nowego sposobu liczenia upływu terminu przedawnienia     Data uchwalenia: 13.04.2018. Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2216 Tekst ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2216_u.htm   …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze in...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej Projekt dotyczy przeniesienia spraw infrastruktury przestrzennej z działu informatyzacja do działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo     Data uchwalenia: 13.04.2018. Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2392 Tekst ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2392_u.htm  

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chroni...

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw Projekt dotyczy określenia zasad wsparcia samorządów w tworzeniu zasobu mieszkań na wynajem i jest elementem Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego przez rząd we wrześniu 2016 r, który koncentruje się …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia poprawki do ustawy – Prawo wodne – art. 545 ust. 1- w taki sposób, aby do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane były przepisy obowiązujące przed …

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie...

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Projekt dotyczy wydłużenia do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia; obowiązek ten będzie spoczywać na gminie jedynie w przypadku, gdy …

Compare Listings