Wszystkie działania
Wszystkie typy
Mysłowice
Wszystkie obszary
Wszystkie hrabstwa / państwa
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wMysłowice

Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Białobrzeska
Działka: 
12 587,00 m2
Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Harcerzy Śląskich
Działka: 
22 004,00 m2
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwał [jeszcze]
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Sienkiewicza
Działka: 
1 211,00 m2
Przeznaczenie – tereny mieszkaniowo - usługowe - zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług.
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Chopina
Działka: 
2 296,00 m2
Przeznaczenie – tereny zabudowy mieszanej: mieszkaniowej wielorodzinnej i usług rangi ogólnomiejskiej.
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Plebiscytowa
Działka: 
1 634,00 m2
Przeznaczenie - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Dolna
Działka: 
14 667,00 m2
Na działkach położonych bezpośrednio przy ulicy Dolnej, istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej, natomiast na działkach położonych w drugiej linii zabudowy, istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowo [jeszcze]
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Fabryczna
Działka: 
1 574,00 m2
Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowywanym do zbycia z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z możliwością wbudowania funkcji handlowo - usługowej o charakterze nieuciążliwym
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
PCK
Działka: 
872,00 m2
Informacja o terenie niezabudowanym, przygotowywanym do zbycia pod zabudowę mieszkaniową. 2 działki o pow. 872m2 i 873m2.
825 000 PLN
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Kościelna
Działka: 
4 123,00 m2
Urząd Miasta w Mysłowicach oferuje na sprzedaż nieruchomość zabudowaną obiektami po dawnej Szkole Podstawowej nr 10, znajdującą się w Mysłowicach przy ul. Kościelnej 7, o pow. 4123 mkw.
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
gen. J.Ziętka
Działka: 
13 350,00 m2
Urząd Miasta w Mysłowicach oferuje tereny niezabudowane o łącznej pow. 13350 mkw, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka, przeznaczonym pod zabudowę na cele usługowe.

Porównaj oferty