Wszystkie działania
Działki Budowlane
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Wszystkie hrabstwa / państwa
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wDziałki budowlane

20 258.10 PLN
Data dodania: 
12 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Jeżowska
Działka: 
116,00 m2
Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej o symbolu 1.71.Mnp
47 000 PLN +VAT
Data dodania: 
11 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 021,00 m2
Teren, na którym położone są działki nr 250/5 i 250/6 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.
47 000 PLN +VAT
Data dodania: 
11 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 019,00 m2
Teren, na którym położone są działki nr 250/5 i 250/6 przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zabudowę zagrodową.
599 000 PLN +VAT
Data dodania: 
11 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Księdza Biskupa Adama Naruszewicza 19
Działka: 
494,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, dopuszcza się nowe usługi wbudowane w parter nowej zabudowy na działce geodezyjnej nr 103
56 255.28 PLN
Data dodania: 
9 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 378,00 m2
Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
43 871.64 PLN
Data dodania: 
9 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 041,00 m2
Nieruchomość przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
70 000 PLN
Data dodania: 
9 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
3 200,00 m2
Działka nr 1404/10 znajduje się na terenach upraw rolnych a częściowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
80 000 PLN
Data dodania: 
3 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Malowane
Działka: 
1 256,00 m2
Wymienione działki położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem planistycznym MN-46
84 000 PLN
Data dodania: 
3 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Malowane
Działka: 
1 317,00 m2
Wymienione działki położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym symbolem planistycznym MN-46
2 500 000 PLN
Data dodania: 
2 lipca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Szpitalna
Działka: 
8 982,00 m2
Działki nr 27 i nr 28 przeznaczone są pod zabudowę usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 (symbol 10UC) a działka nr 30/1 przeznaczona jest pod zabudowę śródmiejską (symbol 9MUs)

Porównaj oferty