Wszystkie działania
Działki Rolne
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Wszystkie hrabstwa / państwa
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wDziałki rolne

50 600 PLN
Data dodania: 
15 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
3 903,00 m2
Sposób zagospodarowania – PsIV – pastwiska i RIVb – grunty orne.
16 291.38 PLN +VAT/rok
Data dodania: 
14 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Owocowa
Działka: 
360 449,00 m2
Działki o łącznej powierzchni gruntu 36, 0449 ha z przeznaczeniem na uprawy rolne
110 000 PLN +VAT
Data dodania: 
10 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Złota
Działka: 
15 478,00 m2
Działka przeznaczona pod uprawy rolnicze.
83 369 PLN +VAT
Data dodania: 
3 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
13 300,00 m2
ND.3.R - tereny z przewagą użytkowania rolniczego (27 %), ND.2.RL - tereny dla lasów (57%), ND.1.MP - tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produ [jeszcze]
31 276 PLN
Data dodania: 
21 grudnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
10 186,00 m2
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzęcin, dla przedmiotowej nieruchomości określono kierunek rozwoju: tereny rolne orne.
4 400 PLN
Data dodania: 
14 grudnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
649,00 m2
Dominujące przeznaczenie terenów: mieszkalnictwo, usługi, przemysł, zagospodarowanie i użytkowanie terenów związane z obsługą drogi krajowej nr 65
3 000 PLN
Data dodania: 
14 grudnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
388,00 m2
H-charakterystyka: strefa wielofunkcyjna, głównie rozwoju usług i przemysłu oraz mieszkalnictwa, obsługa drogi krajowej nr 65
14 000 PLN +VAT
Data dodania: 
5 października 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
707,00 m2
Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.
18 000 PLN +VAT
Data dodania: 
5 października 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
975,00 m2
Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.
22 000 PLN +VAT
Data dodania: 
5 października 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 228,00 m2
Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach: RV – grunty orne.

Porównaj oferty