Wszystkie działania
Działki Rolne
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Wszystkie hrabstwa / państwa
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wDziałki rolne

693.31 PLN /rok
Data dodania: 
28 sierpnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
15 218,00 m2
Przedmiotem oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne jest nieruchomość gruntowa  obejmująca działkę ewidencyjną nr 15 AM-9 o powierzchni 1,5218 ha
313.03 PLN /rok
Data dodania: 
28 sierpnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
4 880,00 m2
Przedmiotem oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na cele rolne jest nieruchomość gruntowa  obejmująca część działki ewidencyjnej nr 42 o powierzchni 0,4880 ha
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
17 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 088,00 m2
PRZEZNACZENIE: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA I USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE
50 PLN /m2
Data dodania: 
16 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
50 000,00 m2
Tereny rolne bez prawa zabudowy. Planowana jest zmiana mpzp na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym działka ujęta jest jako teren aktywności gospodarczej [jeszcze]
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
3 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
25 465,00 m2
Działki mają określoną funkcję: budownictwo mieszkaniowe i usługi komercyjne, na dz. nr 6 w południowej jej części znajduje się obiekt archeologiczny, obszary predysponowane do zainwestowania jako ter [jeszcze]
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
6 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Obszar Nr 1 o pow. ma zapis KS,UX,ZI - tereny obsługi trasy komunikacyjnej, obszary gry inwestycyjnej wielofunkcyjnej; obszar Nr 2 o pow. - ma zapis P, S ,RP, RZ , RPO - tereny przemysłowe, uprawy pol [jeszcze]
Przetarg w przygotowaniu
Data dodania: 
22 maja 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Płocka
Działka: 
78 428,00 m2
Grunty rolne o powierzchni 7,8428 ha w mieście Mława. Jest to teren położony wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w okolicy ul. Płockiej (wylot na Warszawę). Cena do ustalenia w drodze przetargu.

Porównaj oferty