Wszystkie działania
Działki Rolne
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Wszystkie hrabstwa / państwa
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wDziałki rolne

29 000 PLN +VAT
Data dodania: 
23 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
12 400,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości/sposób zagospodarowania: Brak PZP, w Studium: teren rolny z zakazem zabudowy za wyjątkiem inwestycji celu publicznego
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
3 200,00 m2
Działka znajduje się na terenach upraw rolnych, a częściowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
17 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 088,00 m2
PRZEZNACZENIE: ZABUDOWA MIESZKANIOWA JEDNORODZINNA I USŁUGI NIEUCIĄŻLIWE
50 PLN /m2
Data dodania: 
16 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
50 000,00 m2
Tereny rolne bez prawa zabudowy. Planowana jest zmiana mpzp na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym działka ujęta jest jako teren aktywności gospodarczej [jeszcze]
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
3 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
25 465,00 m2
Działki mają określoną funkcję: budownictwo mieszkaniowe i usługi komercyjne, na dz. nr 6 w południowej jej części znajduje się obiekt archeologiczny, obszary predysponowane do zainwestowania jako ter [jeszcze]
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
6 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Obszar Nr 1 o pow. ma zapis KS,UX,ZI - tereny obsługi trasy komunikacyjnej, obszary gry inwestycyjnej wielofunkcyjnej; obszar Nr 2 o pow. - ma zapis P, S ,RP, RZ , RPO - tereny przemysłowe, uprawy pol [jeszcze]
Przetarg w przygotowaniu
Data dodania: 
22 maja 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Płocka
Działka: 
78 428,00 m2
Grunty rolne o powierzchni 7,8428 ha w mieście Mława. Jest to teren położony wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w okolicy ul. Płockiej (wylot na Warszawę). Cena do ustalenia w drodze przetargu.

Porównaj oferty