zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
1 500 000 PLN +VAT
Data dodania: 
7 czerwca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Bytomska
Działka: 
4 311,00 m2
U – tereny zabudowy usługowej.
1 170 000 PLN +VAT
Data dodania: 
5 czerwca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Hallera
Działka: 
7 873,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z dopuszczeniem usług w wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokalach użytkowych w wymiarze łącznym do [jeszcze]
1 150 000 PLN +VAT
Data dodania: 
5 czerwca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Hallera
Działka: 
7 745,00 m2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z dopuszczeniem usług w wydzielonych w budynkach mieszkalnych lokalach użytkowych w wymiarze łącznym do [jeszcze]
80 000 PLN
Data dodania: 
4 czerwca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 412,00 m2
Działka oznaczona jest symbolem „ZS – tereny zieleni związane ze sportem, turystyką i rekreacją”.
210 140 PLN
Data dodania: 
4 czerwca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
10 330,00 m2
Działka oznaczona jest symbolem „UN – tereny usług nieuciążliwych, KL-1 – tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.  
8 000 PLN
Data dodania: 
4 czerwca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
975,00 m2
Nieruchomość położona jest w obszarze zwartej zabudowy mieszkalnej wsi Okartowo, w gminie Orzysz
1 757 000 PLN
Data dodania: 
24 maja 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Piotrkowska 147
Lokal: 
550,55 m2
Struktura lokalu: 22 pomieszczenia, 6 WC, 16 ciągów komunikacyjnych, klatka schodowa
477 000 PLN
Data dodania: 
17 maja 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Waryńskiego
Działka: 
7 032,00 m2
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową (symbol 3U) oraz drogi wewnętrzne (symbol 05KDW)
78 000 PLN
Data dodania: 
3 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Łużycka
Działka: 
348,00 m2
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej
20 000 PLN
Data dodania: 
2 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 000,00 m2
Przedmiotowa działka położona jest w strefie rolniczo-przyrodniczej, oznaczonej na rysunku studium symbolem „E”, jako tereny zieleni naturalnej i zadrzewień.

Porównaj oferty