kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Jakie informacje sprawdzić przed zakupem działki

Wysłane przez przetargweb na 26 października 2017
| 0

Przed zakupem działki warto sprawdzić kilka podstawowych parametrów. Możemy wtedy dobrze oszacować nie tylko przydatność gruntu, ale i koszty jakie czekają nas w związku z planowaną inwestycją.

Przeznaczenie działki

Przeznaczenie działki możemy sprawdzić we właściwym dla położenia nieruchomości urzędzie gminy lub na stronach gmin, gdyż większość publikuje plany miejscowe. Należy sprawdzić przede wszystkim, czy interesująca nas nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Z planu miejscowego dowiemy się jakie jest przeznaczenie terenu, jakie są ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej, parametry zabudowy (w tym gabaryty i wielkość zabudowy, geometria dachu itp.) oraz możliwości scalania i podziału nieruchomości. W przypadku braku planu miejscowego warto sprawdzić, czy dla danej nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy. Warunki zabudowy wydaje się dla obszaru,  który nie jest objęty planem miejscowym. Zarówno plan miejscowy, jak i warunki zabudowy stanowią o tym, jaki rodzaj inwestycji może być zrealizowany na nieruchomości. Nie stanowi zaś podstawy do realizacji inwestycji, dla której wymagane jest pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie projektu budowlanego muszą być zgodne z zapisami  miejscowego planu lub decyzji o warunkach zabudowy. Z planu miejscowego dowiemy się również jakie przeznaczenie mają sąsiednie grunty i jaka jest planowana  infrastruktura.

A co w przypadku braku planu miejscowego i decyzji o warunkach zabudowy? Należy sprawdzić studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy. Należy pamiętać jednak, że studium nie jest aktem prawa miejscowego i  nie może być też podstawą do ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie projektu budowlanego. Określa jedynie w sposób ogólny politykę przestrzenną gminy. Uchwalenie planu miejscowego lub uzyskanie warunków zabudowy, a w konsekwencji pozwolenia na budowę, może być tutaj bardzo długotrwałe, a wielu przypadkach nawet niemożliwe.

Wgląd do dokumentów planistycznych ma każda zainteresowana osoba.

Uzbrojenie działki

Bardzo ważne jest sprawdzenie dostępności do mediów, gdyż koszty uzbrojenia działek mogą być bardzo wysokie. Nadziemne i podziemne sieci uzbrojenia terenu znajdziemy na mapach zasadniczych, które prowadzą starostwa powiatowe.  O możliwości przyłączenia energii elektrycznej, wody, kanalizacji czy gazu dowiemy się od lokalnych przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją mediów.

Dojazd do działki

Każda nieruchomość musi posiadać dostęp do drogi. Dojazd może odbywać się poprzez drogę publiczną lub prywatną (wewnętrzną). W przypadku kiedy dojazd do nieruchomości zapewniony jest poprzez drogę prywatną sprzedaż nieruchomości odbywa się wraz z udziałem w drodze lub ustanowieniem służebności drogowej.

Pozostałe informacje

Kupując grunt warto zwrócić uwagę nie tylko na powierzchnię działki, ale także na jej kształt, szerokość i długość. Zbyt wąska działka lub niekorzystny kształt może utrudnić optymalne jej zagospodarowanie. Ważne są również rodzaj gleby, poziom wód gruntowych oraz sąsiedztwo.

Sprawdzenie wszystkich tych informacji na pewno pomoże nam w podjęciu decyzji o zakupie działki oraz może pomóc w uniknięciu podczas budowy i użytkowania kłopotliwych niespodzianek, dotkliwych finansowo i organizacyjnie.

Zostaw odpowiedź

Porównaj oferty