click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki inwestycyjnej Żywcu przy ul. Kopernika


650 000 PLN

8   

Address: Kopernika
City:
State/County:
Country: Poland
Open In Google Maps

Data dodania: 2018-11-08

Cena:  650 000 PLN

Powierzchnia działki: 1835 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=60&id=5289;

BURMISTRZ MIASTA ŻYWCA ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 8287/3 o powierzchni 0,1960 ha, objętej księgą wieczystą nr BB1Z/00037926/3, położonej w Żywcu przy ul. Kopernika.

Działka o kształcie w przybliżeniu trapezu, teren płaski, zakrzaczony, porośnięty trawą. Ogrodzona od strony południowej i zachodniej. Dostęp do drogi publicznej ulicy Kopernika. Na działce znajduje się sieć teletechniczna, kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  Nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu – właściciela sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej znajdujących się na działce, na jej wniosek i koszt.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń, zobowiązań i praw osób trzecich. Pierwszy przetarg odbył się 9.10.2018 r.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym zagospodarowania Miasta Żywca: A9.3 3UU1 – tereny zabudowy usługowej – usług konsumpcyjnych tj. obiekty handlowe, gastronomiczne oraz, usługi różne (w tym rzemiosło nieprodukcyjne) itp.; funkcje uzupełniające: MN2 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w budynkach mieszkalnych i MB tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania (łącznie 0,1835 ha) oraz KDz – tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze (0,0125 ha).

Cena wywoławcza: 650 000,-zł brutto (w tym należny podatek 23% VAT).

Wadium w kwocie 60 000,-zł należy wpłacić do dnia 11 stycznia 2019 r. na konto Urzędu Miejskiego w Żywcu nr 49 1240 4142 1111 0000 4829 9240 (za wpłatę uznaje się moment zaksięgowania pieniędzy na rachunku bankowym).   

Przetarg odbędzie się dnia 15 stycznia 2019 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu, Rynek 2, budynek A, I piętro, pok. 102.      

Wadium wpłacone przez uczestnika, który:

– nie wygrał przetargu zostanie zwrócone,

– wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,

– odstąpił od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulegnie  przepadkowi.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Żywcu Rynek 2, budynek B, I piętro, pok. 105, telefonicznie (33) 475-42-31.

Żywiec, 8.11.2018 r.

Data wytworzenia: 2018-11-08

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Żywcu

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Compare Listings