kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka nr 122/18 (ul. Żurawia)


Przetarg w przygotowaniu

342   

Adres: Żurawia
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-05-17

Cena: Przetarg w przygotowaniu

Powierzchnia działki: 13188  m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Kołobrzef;

Urząd Miasta Kołobrzeg.

Powierzchnia :  13188 m2
Działka nr.:122/18

Opis nieruch.: Nieruchomość stanowiąca część dawnej jednostki wojskowej – użytkowana jako teren ćwiczeń wojskowych, położona pomiędzy osiedlami domów jednorodzinnych Radzikowo, a śródmieściem miasta Kołobrzeg. Zabudowa sąsiadująca to budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz bazy i składy.
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „5-Trzebiatowska” nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami MW33, MW34, MW40, MW42, U24, U28, Uk4. Dla terenów oznaczonych symbolem MW przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi nieuciążliwe w parterach budynków, takie jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2 . Plan ustala m.in. wysokość budynków mieszkalnych dla MW34 do 5 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia (maksymalna wysokość budynków do 18 m), a dla MW33, MW40 i MW42 do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe z dopuszczeniem podpiwniczenia (maksymalna wysokość budynków do 15,5 m). Dla terenów oznaczonych symbolem U28 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel, gastronomię, wystawiennictwo, rozrywkę itp. oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): pod usługi kultury, biurowo-administracyjne. Plan ustala wysokość budynków usługowych do 1 kondygnacji nadziemnej (maksymalna wysokość budynku do 9 m). Dla terenu oznaczonego symbolem U24 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi ogólne, handel o powierzchni sprzedaży do 200 m2, gastronomię, itp. oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): usługi biurowe, produkcja artykułów spożywczych (wędzarnia) oraz dopuszcza się możliwość lokalizacji mieszkania dla właściciela w obrębie danej posesji; dopuszcza się realizację stacji paliw. Plan ustala wysokość budynków usługowych do 2 kondygnacji nadziemnej (maksymalna wysokość budynku do 12,5 m). Dla terenu oznaczonego symbolem Uk4 przewiduje się przeznaczenie podstawowe: pod usługi kultury – muzeum wraz z niezbędnym zapleczem oraz przeznaczenie dopuszczalne (uzupełniające): zgodne z przeznaczeniem podstawowym wraz z poszerzeniem o lokalizację usług, tj. hotel, gastronomię, handel do 400m2 powierzchni sprzedaży; zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z usługami nieuciążliwymi w parterach budynków, takimi jak: handel, gastronomia, usługi ogólne oraz nieuciążliwe rzemiosło, o powierzchni sprzedaży do 200 m2. Plan ustala wysokość budynków do 5 kondygnacji nadziemnych (maksymalna wysokość budynku do 18,0 m).W zakresie polityki parkingowej plan ustala obowiązek zapewnienia, w granicach poszczególnych terenów, miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilościach określonych w § 11 ust. 3, tj. m.in. 1,3 stanowiska na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej, 1 stanowisko na każde 35m2 powierzchni użytkowej obiektów handlowych i usługowych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg „5 – Trzebiatowska” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 grudnia 2008 roku, Nr 107, poz. 2598.

Kontakt:Urząd Miasta Kołobrzeg

Źródło pozyskania:Urząd Miasta Kołobrzeg

Dokumenty

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty