kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka niezabudowana na sprzedaż Hel dz. nr 646/17 ul. Sztormowa


850 000 PLN +VAT

29   

Adres: ul. Sztormowa
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-02-26

Cena:  850 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 2522 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Helu;

OGŁOSZENIE

Burmistrz Helu ogłasza pierwszy nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w mieście Helu, przy ulicy Sztormowej, dla których Sąd Rejonowy  w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, prowadzi Księgę Wieczystą  GD2W/00027402/7, gdzie wpisanym właścicielem jest Gmina Miejska  Hel

  • działka ozn. geod. nr 646/16 o  pow. 2672 m2
  • działka ozn. geod. nr 646/17 o  pow. 2522 m2

Przeznaczone do sprzedaży  nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń, ciężarów  i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Częściowo porośnięte drzewostanem sosnowym, jednakże na podstawie decyzji Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Gdańsku z dnia  05.12.1988 r., P-I-2120-3/87 przedmiotowy  teren wyłączony został z produkcji leśnej.

Przeznaczony do sprzedaży teren wyposażony jest w sieci:  kanalizacyjną  i wodociągową. Posiada dogodny dojazd urządzoną asfaltową ulicą Dworcową. Dla w/w nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XXXVII/266/2001 z dnia 28 listopada 2001 roku, zgodnie z którym przeznaczony do sprzedaży teren leży na obszarze oznaczonym symbolem urbanistycznym MP 1- tereny zabudowy mieszkalno-pensjonatowej

Cena wywoławcza :

  • działka ozn. geod. nr 646/16 – 800.000 zł (słownie: osiemset  tysięcy  złotych) – wadium 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)
  • działka ozn. geod. nr 646/17 – 850.000 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – wadium 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Do ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na każdą z w/w działek,  najpóźniej do dnia 10 maja 2019 roku na rachunek Urzędu Miasta Helu w Banku Pekao S.A., na konto 08 1240 54001111 0000 4915 7062, a potwierdzoną kopię polecenia przelewu należy dostarczyć do pokoju nr 209  Urzędu Miasta, najpóźniej  w dniu przetargu do godz. 9.00.

Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który  wygrał  przetarg.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku). ) z tym, że przetarg  na sprzedaż działki nr 646/17 rozpocznie się po zakończeniu przetargu na sprzedaż działki nr 646/16.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, pokój nr 209,  tel. 58 6777-251.

Hel, dnia 12.02.2019 r.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty