kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działka pod zabudowę mieszkaniową Stupsk dz. nr 801


18 983.82 PLN

6   

Data dodania: 2019-04-11

Cena:  18 983.82 PLN

Powierzchnia działki: 663 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Stupsk;

Wójt Gminy Stupsk ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stupsk

Nr działki i pow. w m²: 801 o pow. 663

Nr księgi wieczystej: PL1M/00040375/3

Położenie nieruchomości: Stupsk

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana. Dojazd drogą gruntową

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 21MN

Cena wywoławcza w złotych: 15 434,00 + 23% VAT tj. 18 983,82

 

Pierwszy przetarg ogłoszony był na dzień 9 listopada 2018 r.

Drugi przetarg ogłoszony był na dzień 19 lutego 2019 r.

 

Przetarg odbędzie się 7 maja 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  Stupsk.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy numer 87 8924 0007 0019 4871 2002 0004 do dnia 30.04.2019 r.

Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu, wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg.

Cenę sprzedaży nieruchomości osiągniętą w przetargu należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stupsku numer 71 8924 0007 0019 4871 2002 0001  najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Wójtowi przysługuje prawo odwołania  przetargu na zasadach określonych w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy  w pokoju nr 4  lub telefonicznie pod nr 653-12-54 wew. 203.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty