kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Działki niezabudowane Wałbrzych ul. Wysockiego


400 000 PLN +VAT

9   

Adres: ul. Wysockiego
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-04-10

Cena:  400 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 7813 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Wałbrzychu;

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze 149/1 i 149/2 obręb 18 Biały Kamień o łącznej powierzchni 0,7813 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu jest prowadzona Księga Wieczysta nr SW1W/00028266/3, stanowiącej własność Gminy Wałbrzych.

Cena wywoławcza 400.000,00 zł (+23%VAT).
Dla przedmiotowych działek nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Działki objęte są ostateczną decyzją nr 102/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 25.07.2018 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków usługowo-handlowych (salon sprzedaży samochodów). Działki nie są użytkowane. Teren posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu: energetycznej, wodnokanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Sieci zlokalizowane są w ulicy Wysockiego. Nieruchomość przecina sieć energetyczna.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.06.2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 sala nr 107 (sala ślubów) o godz. 9:00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 29.05.2019 r. wadium w wysokości 40.000,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, PKO BP 60 1020 3668 0000 5302
0430 0984. Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tutejszego urzędu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości. Termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu.

Uwaga: Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240, gdzie można zapoznać się również z regulaminem przetargu. Sporządziła: Katarzyna Hausman

Ogłoszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2 od dnia 03.04.2019 r. do dnia 05.06.2019 r

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty