kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Grunt do oddania w dzierżawę Gdańsk ul. Kołobrzeska


214.72 PLN /rok +VAT

20   

Adres: ul. Kołobrzeska
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-04-23

Cena:  214.72 PLN /rok +VAT

Powierzchnia działki: 671 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Gdańsku;

WYKAZ NR 57/2019 gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

Wywieszono, 16.04.2019r.

WYKAZ NR 57/2019

gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę na czas oznaczony

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270) Prezydent Miasta Gdańska, wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że opisana niżej nieruchomość została przeznaczona do wydzierżawienia.

 1. Położenie nieruchomości: Kołobrzeska w Gdańsku.
 2. Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów: 292/14, 292/15, obręb 014.
 3. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych KW GD1G/00028970/5, GD1G/00255396/7.
 4. Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: 671m(59mz dz. nr 292/14 i 612mz dz. nr 292/15).
 5. Opis nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej: teren niezabudowany.
 6. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej w mieście Gdańsku na podstawie UchwałY Nr XXXIII/901/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2017r. (Dz. Urz. Woj. POM. z dnia 21 lutego 2017 poz. 690) teren ULICY ZBIORCZEJ – odcinek ulicy Kołobrzeskiej,: dopuszcza się: urządzenia techniczne, zieleń.
 7. Opis zagospodarowania: rekreacja- ogólnodostępny plac z urządzoną zielenią i małą architekturą.
 8. Termin zagospodarowania nieruchomości: dzierżawa na czas oznaczony od 01.06.2019r. do 31.05.2022r.
 9. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: za 1m2 powierzchni gruntu rocznie 0,32zł, co za cały przedmiot dzierżawy wynosi rocznie 214,72zł (słownie: dwieście czternaście złotych 72/100), plus należny podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Termin wnoszenia opłat: czynsz płatny raz w roku.
 11. Zasady aktualizacji opłat: podwyższenie czynszu możliwe raz w roku.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty