kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

I przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej w Obornikach Śląskich ul. Przemysłowa


120 000 PLN +VAT

8   

Adres: ul. Przemysłowa
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-09-09

Cena:  120 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 1846 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich;

Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 180/2019 z dnia 26.08.2019 r.,

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowaną działkę gruntu położoną w Obornikach Śląskich przy ul. Przemysłowej,

będącą własnością Gminy Oborniki Śląskie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr 0150/XL/291/09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 kwietnia 2009 roku z późn. zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Oborniki Śląskie zarządza się, co następuje:

  • 1 Przeznacza się do sprzedaży następującą działkę gruntu stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie:

L.p.  1

Położenie nieruchomości: Oborniki Śląskie ulica Przemysłowa

Oznaczenie geodezyjne: 15/3 AM-35

Pow. działki w m2: 1846

Nr KW: WR1W/00017444/6

Opis nieruchomości: Działka położona w południowej, peryferyjnej części miasta,  w sąsiedztwie terenów niezabudowanych, zadrzewionych oraz zabudowy usługowej i terenów aktywności gospodarczej. Dojazd do działki odbywa się drogą wojewódzką nr 342 o nawierzchni asfaltowej (ulica Wrocławska), następnie na odcinku długości ok.. 100 m drogą gminną o nawierzchni gruntowej – ulicą Przemysłową. Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta o długości boków ok. 57m x 32m. Działka o nawierzchni gruntowej porośniętej trawą oraz gęstymi zaroślami, teren mocno zakrzaczony i zadrzewiony głównie drzewami liściastym. Działka jest nieuzbrojona w sieci infrastruktury technicznej. W przyległej drodze dostępna jest sieć energetyczna. W ulicy Przemysłowej planowana jest inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej. Wg ewidencji gruntów: RV – grunty orne.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta zmienionym Uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXV/258/05 z dnia 07.07.2005 r. przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem AG/11 tereny aktywności gospodarczej (w tym handel hurtowy i półhurtowy  o powierzchni sprzedażowej nieprzekraczającej 1000 m²)

Cena wywoławcza: 120 000,00 zł  + 23% VAT

Położenie nieruchomości i otoczenie: Działka gruntu opisana w powyższej tabeli znajduje się w malowniczo położonych Obornikach Śląskich. To niewielkie, jednak urokliwe miasteczko położone u podnóża Wzgórz Trzebnickich, jest oazą spokoju i zieleni. Tutejsze lasy i parki charakteryzują się bogactwem fauny i flory. Dla miłośników wypraw istnieje szeroka gama tras turystyki pieszej i rowerowej. W mieście znajduje się hala sportowa, odkryty basen oraz oświetlone boiska do siatkówki plażowej, na których odbywają się liczne imprezy sportowe.
W pobliskich miejscowościach znajdują się akweny wodne przeznaczone na kąpieliska z wyznaczonymi strefami wędkarskimi. Urozmaicona rzeźba terenu, gęsta sieć dróg leśnych, bogactwo runa leśnego i zwierzyny, hodowle koni – to walory, które stwarzają doskonałe warunki do uprawiana turystyki rowerowej, myślistwa, narciarstwa biegowego i jeździectwa. Miasto Oborniki Śląskie położone na trasie kolejowej Wrocław-Poznań, zwane „zielonymi płucami Wrocławia” (oddalone ok. 25 km os stolicy Dolnego Śląska) do dziś przyciąga ludzi swoim spokojem powiązanym z wysoko rozwiniętym zapleczem handlowo-usługowym i komunikacyjnym (autobusy, minibusy i pociągi zapewniają komfort poruszania się po gminie i dojazd do Wrocławia).

Opłatę notarialną i sądową w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje roszczenie o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa z dniem 07.10.2019 r.

  1. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 26.08.2019 r. do dnia 16.09.2019 r.
  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Wydziale Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, tel. 71 310-35-19, wew. 421.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty