kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Konserwator zabytków archeologicznych


Urząd Miejski w Stargardzie

2019-02-12  2019-03-31 24   

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
ogłasza nabór na stanowisko:
Konserwator zabytków archeologicznych

Od kandydatów oczekujemy:
− wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub wykształcenie wyższe na kierunku archeologia o specjalności: konserwacja zabytków archeologicznych
− znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office
− dyspozycyjności i dostosowania się do zmiennych warunków pracy
− umiejętności pracy w zespole
− mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
− umiejętność planowania i zdolności organizacyjne
− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:
− współprowadzenie działalności Pracowni Konserwacji
− konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych
− sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną
− nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia
− przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania Pracowni

Oferujemy:
− umowę o pracę
− pracę w niezwykłych obiektach

Uwagi dodatkowe:
1. Nabór ma charakter dwustopniowy:
− pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
− drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna
2. Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone
4. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2019 r. (liczy się data wpływu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie) CV, listu motywacyjnego, klauzuli informacyjnej dołączonej do ww. ogłoszenia (w załączniku) oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE (Dz. U. Unii Europejskiej Nr L119/1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze wymienione powyżej” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard lub email: a.motyl@muzeum-stargard.pl z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Konserwator zabytków archeologicznych”

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Stargardzie

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty