kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Lokal mieszkalny Nowogrodziec ul. Szpitalna


120 000 PLN

10   

Adres: ul. Szpitalna 9
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-05-10

Cena:  120 000 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 89.5 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miejski w Nowogrodźcu;

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz   Nowogrodźca ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na  sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 89,50 m², w budynku przy ul. Szpitalnej 9 w Nowogrodźcu, wraz ze 194/1000  udziałem w gruncie w  działce nr 418/1  o pow. 0,0509 ha,  w obrębie 4  Nowogrodźca

  1. Nieruchomość bez obciążeń. Księga Wieczysta  JG1B/00038531/6.
  2. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze  o symbolu  04 PU/M  teren produkcyjno-usługowy i mieszkaniowy w budynku przy ul. Szpitalnej 9-9a w Nowogrodźcu –lokal do remontu.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości do  przetargu wynosi  120.000,00 zł z tego: wartość lokalu 114.012,00 zł, – wartość udziału w gruncie 5.988,00 zł.
  1. Forma zbycia nieruchomości: lokal wraz z udziałem w gruncie zostanie sprzedany w przetargu ustnym nieograniczonym.
  2. Przetarg odbędzie się  dnia  17.06.2019r. o godz. 9.00 w siedzibie urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu (parter – sala posiedzeń).
  3. Wadium w kwocie  12.000,00 zł  należy wpłacić na konto 02 1090 1939 0000 0005 1604 5112, z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie  do dnia 13.06.2019r. Wadium nabywcy zostanie zaliczone na poczet zapłaty za  nabywaną nieruchomość, a w przypadku  uchylania się od zawarcia umowy wadium przepada na rzecz sprzedającego.
  4. Cena  uzyskana  w przetargu płatna jednorazowo przed zawarciem umowy  notarialnej.
  5. Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  6. Lokal można oglądać w dni robocze, w godz. od 10.00 do 14.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 75 734 96 01.
  7. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim   w  Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty