kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Lokal mieszkalny Wałbrzych ul. Chopina


45 000 PLN

630   

Adres: Chopina
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Poland
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-06-05

Cena:  45 000 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 38,7 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/1787/27045/prezydent-miasta-walbrzycha-oglasza-drugi-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-lokalu-mieszkalnego-polozonego-w-walbrzychu-przy-ul-chopina-10-6-z-rownoczesna-sprzedaza-ulamkowej-czesci-gruntu;

Prezydent Miasta Wałbrzycha ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w Wałbrzychu przy ul. Chopina 10/6 z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu.

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na I piętrze budynku mieszkalnego i składa się z: 1 pokoju, kuchni i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 38,70 m².

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,31 m². Udział w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki nr 676 o powierzchni 267 m² obręb nr 21 Nowe Miasto dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00054393/3 wynosi 624/10000.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 25.04.2018 r.

Cena wywoławcza nieruchomości 45.000,00 zł w tym:
– nieruchomość lokalowa 43.245,00 zł
– nieruchomość gruntowa ( w udziale 624/10000) 1.755,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 04.07.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, sala nr 107 ( sala ślubów) o godz. 9:00.

Lokal można obejrzeć w terminie uzgodnionym z pracownikiem MZB BOK Nowe Miasto w Wałbrzychu ul. Sygietyńskiego 19, tel. 74 887-05-31.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie do dnia 27.06.2018 r. wadium w wysokości 4.500,00 zł na konto: Urząd Miejski w Wałbrzychu PKO BP S.A. 60 1020 3668 0000 5302 0430 0984( z dopiskiem „Wadium na przetarg – lokal mieszkalny ul. Chopina 10/6”). Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wpłacone wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania wpłaty kwoty zaoferowanej w przetargu przed zawarciem aktu notarialnego oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości.

Termin zawarcia umowy notarialnej dot. umowy sprzedaży nieruchomości lokalowej zostanie ustalony w przeciągu 21 dni od daty przetargu.

Uwaga:
Prezydent Miasta Wałbrzycha zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Kopernika 2, pok. nr 103, tel. 74 66-55-240, gdzie można zapoznać się również
z regulaminem przetargu.

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Wałbrzychu

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty