kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość gruntowa Bytom ul. Elektrownia/Racjonalizatorów


Oferta inwestycyjna

182   

Adres: Elektrownia
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-07-23

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 237000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bytom.pl/ul-elektrownia-i-racjonalizatorow1;

Nieruchomość gruntowa ul. Elektrownia i Racjonalizatorów

Powierzchnia:  23,7 ha

Działki nr: 26, 771/31, 1080/31, 1074/21, 198/31, 200/31, 201/31, 1067/21, 203/31, 204/31, 1077/21, 1072/32, 1069/32 wpisane do ksiąg wieczystych KA1Y/00004564/2, KA1Y/00007782/7, KA1Y/00014712/8, KA1Y/00034983/4, KA1Y/00023872/3, prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel: Gmina Bytom

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o nieregularnym kształcie, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie DK 88 oraz Obwodnicy Bytomia, a także w odległości ok. 4 km od węzła Bytom autostrady A1.

Skomunikowanie terenu od ulicy Elektrownia i Racjonalizatorów.

Przeznaczenie terenu: Zgodnie z zapisami miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego przedmiotowy teren przeznaczony jest pod:

  • teren usługowo-produkcyjny (produkcja, wytwórczość,  magazyny, hurtownie, usługi rzemiosła i usługi inne, stacje paliw, zieleń urządzona, w tym o funkcjach ochronnych);
  • teren składowo-produkcyjny (zabudowa magazynowo-składowa w tym handel hurtowy, zieleń urządzona, w tym o funkcjach ochronnych);
  • teren zieleni urządzonej (place zabaw, terenowe urządzenia sportowe).

Dostępne media:

  • sieci niskiego i wysokiego napięcia biegną wzdłuż granic nieruchomości, przyłącza znajdują się ok. 10 m od granicy terenu;
  • sieć gazowa podziemna f 150 mm w odległości ok. 54 m na północny – zachód od obszaru;
  • sieć wodo-kanalizacyjna dostępna w granicy nieruchomości;
  • sieć teletechniczna dostępna w granicach nieruchomości.

Sposób zbycia nieruchomości: Sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze przetargu publicznego.

Informacje dodatkowe: 

Nieruchomości znajduje się na terenie górniczym.

Zobacz kartę informacyjną nieruchomości

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Bytomiu

Dokumenty

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty