kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość gruntowa Bytom ul. Krzyżowa


Oferta inwestycyjna

149   

Adres: Krzyżowa
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-07-23

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 3269 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bytom.pl/ul-krzyzowa;

Nieruchomość gruntowa położona przy ul. Krzyżowej

Powierzchnia: 3 269 m2

Działki nr: 1693/126, 3920/126 wpisane do księgi wieczystej KA1Y/00028765/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel: gmina Bytom

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren jest płaski, porośnięty trawą, licznymi drzewami i krzewami. Nieruchomość z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej.

Przeznaczenie terenu: dla przedmiotowego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, teren przeznaczony jest częściowo pod drogę oraz w przeważającej części pod zabudowę usług komercyjnych.

Dostępne media: w nieruchomości znajdują się sieci: gazowa, elektroenergetyczna i wodociągowa. W najbliższym otoczeniu znajdują się sieci: energetyczna, kanalizacyjna, gazowa i wodociągowa.

Sposób zbycia nieruchomości: sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Informacje dodatkowe: nieruchomość znajduje się poza terenem górniczym.

Pobierz kartę informacyjną

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Bytomiu

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty