kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Bytom ul. Hakuby (teren po byłej KWK „Powstańców Śląskich”)


Oferowane do zbycia

252   

Adres: Hakuby
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-07-23

Cena: Oferowane do zbycia

Powierzchnia działki: 8800 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bytom.pl/ul-hakuby-teren-po-bylej-kwk-powstancow-slaskich;

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Położenie: Bytom, ul. Hakuby (teren po byłej KWK „Powstańców Śląskich”)

Powierzchnia: 0,88 ha

Działki nr: działki nr 435/1, 436/1, wpisane do księgi wieczystej  KA1Y/00057726/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.

Właściciel:
 Skarb Państwa. Wieczysty użytkownik Gmina Bytom.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana na terenie poprzemysłowym, o nieregularnym kształcie.


Przeznaczenie terenu:
 Dla poprzedniego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu byłej KWK Powstańców Śląskich zatwierdzony uchwałą XXXVI/503/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22.09.2014 r. Nieruchomość położona na terenie oznaczona symbolem 1PU – teren zabudowy produkcyjnej i usługowej.

Dostępne media*:
Przez środek działki 436/1 wzdłuż osi wschód-zachód, przebiega sieć ciepłownicza wysokoparametrowa, wodociągowa Ć 150. W południowej części terenu kanalizacja ogólnospławna Ć 200.  Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia wzdłuż wschodniej granicy terenu oraz w jego północnej części. Linia wysokiego napięcia w odległości 200 m w kierunku wschodnim. Sieć gazowa wysokoprężna w odległości 100 m w kierunku wschodnim. Sieć telekomunikacyjna na działkach sąsiednich. Istnieje wstępna możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Odległość od sieci wynosi ok. 50 m.*Szczegółowe warunki przyłączenia należy uzgodnić z gestorem sieci.

Sposób zbycia nieruchomości: Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w drodze przetargu publicznego.


Informacje dodatkowe: 
Skomunikowanie terenu do ul. Strzelców Bytomskich poprzez istniejący wyjazd z byłej KWK „Powstańców Śląskich”.
Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Bytomiu

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty