kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Nieruchomość gruntowa niezabudowana ul. Krzyżowa – Chorzowska


Oferta inwestycyjna

797   

Adres: Chorzowska
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Poland
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-07-23

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 35000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.bytom.pl/ul-krzyzowa-chorzowska;

Nieruchomość gruntowa  niezabudowana  

Położenie: Bytom,  ul. Krzyżowa – Chorzowska

Powierzchnia: 3,5 ha

Działki nr: (działki nr: 1018/199, 1279/200, 1281/207, 2669/191,2670/191, 2672/198, 2674/209, 2676/214, 2678/225, 2680/230, 2682/239, 3617/184, 3619/184, 3622/193, 3848/186, 3849/186, 3850/176, 3851/176, 3852/176, 3853/176, 3854/176, 3855/176, 3856/185, 3857/185, 3858/185,3860/177, 3861/177, 3862/177) wpisane do księgi wieczystej KA1Y/00011270/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bytomiu.


Właściciel:
 gmina Bytom

Opis nieruchomości:
 Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, położona u zbiegu ulic Krzyżowej i Chorzowskiej.

Przeznaczenie terenu: Nieruchomość położona na terenie dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dostępne media*:
Infrastruktura techniczna dostępna wzdłuż ul. Krzyżowej i ul. Chorzowskiej: sieć elektroenergetyczna niskiego i wysokiego napięcia, teletechniczna, wodociągowa Ć 160, Ć 400, kanalizacyjna Ć 400. Wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki przebiega sieć wodociągowa Ć 150 i Ć 600. Przez północno-zachodnią część działki przebiega, na osi północ-południe, sieć k1200.  Sieć gazowa średnioprężna w ul. Krzyżowej w odległości 200 m. Ze względu na brak infrastruktury ciepłowniczej w bezpośrednim pobliżu, możliwość przyłączenia uzależniona będzie od łącznego zapotrzebowania na ciepło dla wskazanej lokalizacji. Odległość od sieci ciepłowniczej wynosi ok. 650 m.

*Szczegółowe warunki przyłączenia należy uzgodnić z gestorem sieci.

Sposób zbycia nieruchomości: sprzedaż prawa własności nieruchomości w drodze przetargu publicznego.

 

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miejski w Bytomiu

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty