kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna Gmina Milicz, Sułów 2,9 ha


Oferta inwestycyjna

199   

Data dodania: 2018-05-24

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 29000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.milicz.pl/Article/id,450.html;

Oferta inwestycyjna Gmina Milicz, Sułów

 

miejscowość: Sułów

dz. nr:  449/5, 449/6, cz. 450/1 i cz. 586 obręb 0038 Sułów.

własność: Gminna

plan miejscowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów uchwała Nr L/311/98 Rady miejskiej w Miliczu z dnia 16 czerwca 1998 r.

przeznaczenie: 186Pn,S i 188Pn.s – Przemysł nieuciążliwy i składy

powierzchnia terenu: 2,9 ha

maksymalna powierzchnia zabudowy: Nie określono

linie zabudowy: Nieprzekraczalne – 5 m.

maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne, dachy strome kryte dachówką.

obsługa komunikacyjna: Teren położony w sąsiedztwie drogi utwardzonej.

ochrona przyrody: 

Obszar natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001,
Obszar natura 2000 Ostoja nad Baryczą PLH020041,
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.

infrastruktura techniczna:  Wodociąg w drodze. Nie dopuszcza się stosowania zbiorników na nieczystości ciekłe (szamb).

uwagi: Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przy czym zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. u. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.) możliwe jest odstępstwo od tego ograniczenia w odniesieniu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obligatoryjne.

 

 

 

Źródło pozyskania: Gmina Milicz

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty