kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna Gminy Białobrzegi – część działki nr 2804/5


Oferta inwestycyjna

104   

Data dodania: 2018-08-16

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 3700 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://www.gmina-bialobrzegi.pl/dla-przedsiebiorcow/tereny-inwestycyjne/;

Tereny inwestycyjne zlokalizowane są w centrum gminy, co stwarza inwestorom bardzo dobre warunki do wielofunkcyjnego zagospodarowania na cele przemysłowe, magazynowe, usługowe, handlowe czy turystyczne. Działki posiadają pełną infrastrukturę, jeżeli chodzi o sieć wodociągową i kanalizacyjną, a także możliwość przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej po uzyskaniu warunków technicznych na przyłączenie od podmiotów nimi administrujących.

Lokalizacja: Tereny przeznaczone pod inwestycje położone są w odległości ok. 9 km od Łańcuta i ok. 28 km od Rzeszowa.

Właściciel: Gmina Białobrzegi – stan prawny uregulowany.

Obecne użytkowanie terenu: Teren przeznaczony jest pod inwestycje i nie użytkowany.

Dostępność komunikacyjna: Droga dojazdowa – bezpośredni zjazd z drogi powiatowej Nr 1519 R (Łańcut – Podzwierzyniec – Białobrzegi). W odległości 4 km przebiega linia kolejowa Medyka-Kraków, a najbliższa stacja kolejowa o charakterze przeładunkowym znajduje się w miejscowości Łańcut. Nieruchomość posiada dogodny dojazd do drogi międzynarodowej nr E-40 – około 5 km i autostrady A-4 (zjazd w Woli Małej) – około 8 km. Odległość od lotniska w Jasionce wynosi około 24 km.

Teren2: Część działki nr 2804/5 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 26 U/P i zajmuje powierzchnię 0,37 ha – na rysunku oznaczony kolorem zielonym.

Procedura zakupu nieruchomości:

 1. Zgłoszenie zamiaru zakupu określonej ilości terenów inwestycyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie Gminy Białobrzegi.
 2. Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Radę Gminy Białobrzegi.
 3. Określenie warunków sprzedaży, w szczególności dotyczących zobowiązania nabywcy do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób w wskazanym terminie.
 4. Przeprowadzenie przetargu.
 5. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Procedura oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie:

 1. Zgłoszenie zamiaru objęcia w użytkowanie wieczyste określonej ilości terenów inwestycyjnych znajdujących się w aktualnej ofercie Gminy Białobrzegi.
 2. Wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste przez Radę Gminy Białobrzegi.
 3. Określenie warunków użytkowania wieczystego, w szczególności dotyczących długości okresu użytkowania wieczystego (nie mniej niż 40 lat i nie dłużej niż 99 lat) zobowiązania użytkownika wieczystego do zagospodarowania nieruchomości w określony sposób w wskazanym terminie.
 4. Przeprowadzenie przetargu.
 5. Zawarcie umowy użytkowania wieczystego w formie aktu notarialnego.

Atrakcyjność objęcia nieruchomości w użytkowanie wieczyste polega na tym, że:

 • pierwsza opłata wynosi tylko 20 % wartości nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu, na poczet której zostaje zaliczone wadium z przetargu – płatna do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego,
 • płatności roczne przez cały okres użytkowania wieczystego wynoszą 3 % wartości nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu,
 • wieczysty uzytkownik w dowolnym czasie może dokonać wykupu prawa wieczystego użytkowania na prawo własności, przy czym wartość użytkowania wieczystego pomniejsza wartość ustalonej przez rzeczoznawcę ceny sprzedaży.

Szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
e-mail: urzad@gmina-bialobrzegi.pl
tel.: 17-224-03-57, 17-224-52-27
fax: 17-224-03-55

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Gminy w Białobrzegach

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty