kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna Międzybórz, działka nr 162/3, 163/4, 164/5


Oferta inwestycyjna

183   

Data dodania: 2018-07-06

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 3221 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta i Gminy w Międzyborzu;

Lokalizacja: miasto Międzybórz-działka nr 162/3, 163/4, 164/5 położone w północnej części miasta przy drodze krajowej nr 25.

Właściciel: Miast i  Gmina Międzybórz.

Status prawny: Własność.

Obszar do zagospodarowania:  Kompleks trzech działek o łącznej powierzchni 0,3221ha, w   tym : dz. nr 162/3-pow. 0,0703ha, dz.  nr 163/4-pow. 0,1232 ha, dz.nr 164/5

 pow. 0,1286 ha.

Restrykcje nałożone na sprzedaż: Grunt nieobciążony. W skład działek wchodzą grunty klasy III podlegające opłatom z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej

Energia elektryczna: W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się linia napowietrzna SN 20kV.

Woda: Z wodociągu komunalnego, którego końcówka znajduje się w odległości ok.100m. od przedmiotowych działek

Gaz: trwają prace związane z gazyfikacją miasta i gminy Międzybórz.

Ścieki: należy gromadzić we własnych  zbiornikach bezodpływowych.

Istnieje możliwość w perspektywie do 2010 r. odprowadzenia ścieków do projektowanej oczyszczalni ścieków.

Grunt: w przekroju geologicznym występują gliny lekkie, gliny średnie  pylaste i iły piaszczyste

Dostępność komunikacyjna:  działka położona przy drodze krajowej nr 25 relacji Wrocław-Ostrów Wlkp.

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta i Gminy Międzybórz

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty