kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta inwestycyjna – Specjalna Strefa Ekonomiczna Gmina Zagrodno, Łukaszów


Oferta inwestycyjna

318   

Data dodania: 2018-07-20

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 363000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://zagrodno.i-gmina.pl/oferty-inwestycyjne;

Lokalizacja: Łukaszów, gmina Zagrodno, powiat Złotoryja

Właściciel: Gmina Zagrodno

Status Prawny: Własność

Obszar do zagospodarowania:

Działka nr 144/1 o powierzchni 36,30 ha, teren byłego lotniska JAR, poza terenami zabudowy mieszkaniowej. Aktualnie dla gminy Zagrodno obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Nr VII/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Zagrodnie z dnia 29.05.1989 roku. Dla działki nr 144/1 położonej we wsi Łukaszów uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Nr XIX/130/96 Rady Gminy w Zagrodnie z dnia 17.05.1996 roku, w której określono przeznaczenie terenu pod lokalizację zespołu przemysłowego, przemysłowo- usługowego, usługowego, składowego i baz magazynowych – związanego z zagospodarowaniem projektowanej strefy ekonomicznej. Mapa będąca wyrysem z planu obejmuje działki nr 144/5 do 144/22 co jest konsekwencją dokonanych podziałów działki 144/1

Spodziewane restrykcje nałożone na sprzedaż: Działalność nie pogarszająca naturalnego środowiska

Energia elektryczna: Stacja transformatorowa i sieć niskiego napięcia
Woda: Istnieje możliwość podłączenia z wodociągu wiejskiego – około 700 m
Gaz: Stacja redukcyjna gazu około 1200 m
Ścieki: Komunalne, istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji wiejskiej – około 700 m
Grunt: Teren częściowo utwardzony, nie stwierdzono skażenia ekologicznego
Dostępność komunikacyjna: Teren położony przy drodze wojewódzkiej nr 328 relacji Złotoryja – Chojnów, około 4 km od autostrady A-4
Źródło pozyskania: Urząd Gminy Zagrodno

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty