kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Oferta terenów inwestycyjnych Milicz 7,3 ha


Oferta inwestycyjna

170   

Adres: Grzybowa
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2018-05-24

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 73000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: http://bip.milicz.pl/Article/id,450.html;

Oferta inwestycyjna Milicz

 

miejscowość: Milicz

dz. nr:  2, 3 i 92 obręb 0001 Milicz.

własność: Gminna

plan miejscowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Miliczu i w Kaszowie w części obejmującej obszar miasta Milicza i Kaszowa pod Miliczem – uchwała Nr V/26/03 Rady miejskiej w Miliczu z dnia 30 stycznia 2003 r.

przeznaczenie:

83MW – Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej lub szeregowej. Usługi nieuciążliwe.

powierzchnia terenu: 7,3 ha

maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki.

linie zabudowy: 8 m, 10 m i 13 m zgodnie z rysunkiem planu.

maksymalna wysokość zabudowy: 3 kondygnacje nadziemne.

obsługa komunikacyjna: Z ul. Grzybowej, Cmentarnej i Dębowej.

ochrona przyrody: Obszar natura 2000 Dolina Baryczy PLB020001,
Park Krajobrazowy Dolina Baryczy.

infrastruktura techniczna:  Obszar wymaga wykonania uzbrojenia technicznego.

uwagi: Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Część terenu leży w granicach strefy ochronnej od cmentarza.

Źródło pozyskania: Gmina Milicz

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty