kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 6 położonego  w Legnicy przy ul. Piekarskiej 4


195 000 PLN

17   

Adres: ul. Piekarska 4
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-08-30

Cena:  195 000 PLN

Powierzchnia działki:  m2

Powierzchnia lokalu: 51.56 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Legnica;

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza, że 30.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 6 położonego  w Legnicy przy ul. Piekarskiej 4

 

Adres nieruchomości
Numer księgi wieczystej
Charakter zabudowy:

Legnica ul. Piekarska 4

KW Nr LE1L/00037974/2

Budynek mieszkalny, 5-kondygnacyjny, teren  uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów
Numer i położenie lokalu:

Dz. nr 494 o pow. 183 m2, obręb Stare Miasto

Lokal mieszkalny nr 6 na I piętrze

Skład lokalu:

Trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, 51,56 m 2

Cena lokalu (w tym gruntu)
Zaliczka:

195.000,00 zł/7. 800,00 zł/

20.000,00 zł

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 15.08.2019 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 803,50 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 11.09.2019 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 10.000,00 zł nie później niż do 26.09.2019 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

Przetarg odbędzie się 30.09.2019 r. o godz. 12.30  w Urzędzie Miasta Legnicy, pl Słowiański 8, pokój 318

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty