kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na dzierżawę działek w Jarosławcu


5 q żyta rocznie

6   

Data dodania: 2019-08-12

Cena: 5 q żyta rocznie

Powierzchnia działki: 13400 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Gminy Uchanie;

Wójt Gminy Uchanie podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie Gminy Uchanie

Przedmiotem przetargu są nieruchomości podane w wykazie wywieszonym w siedzibie Urzędu Gminy Uchanie w dn. 17.07.2019 r.

Obręb: Jarosławiec

Działki:

nr 526/1 o pow. 1,13 ha

nr 526/2 o pow. 0,05 ha

nr 527 o pow. 0,16 ha

Ogółem pow. 1,34 ha ( RI-1,02 ha, RII-0,32 ha)

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego- 5 q żyta (cena żyta przyjęta do obliczania podatku rolnego na 2019 rok wynosi 45 zł za 1 q) rocznie

Postąpienie – 0,05 q żyta

Wadium – 1 q żyta tj 45 zł

Grunty przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat.

Gmina Uchanie nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przeznaczone do rolniczego wykorzystania.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg odbędzie się dn. 10.09.2019 r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Uchaniach (sala posiedzeń).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wnoszone

w pieniądzu najpóźniej do dnia 06.09.2019 r. na konto: Urząd Gminy Uchanie BS Białopole O/Uchanie nr 59820210162002160003740001

 

Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:

-osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Uchaniach – Referat inrastruktury techn.. Przetarg odbędzie się także, jeśli o dzierżawę wystąpi tylko jedna osoba.

Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn do chwili rozpoczęcia przetargu oraz prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty