kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na dzierżawę działki Miastko ul. Wybickiego dz. nr 291/9


0.11 PLN /m2 rocznie

8   

Adres: ul. Wybickiego
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-08-12

Cena:  0.11 PLN /m2 rocznie

Powierzchnia działki: 277 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Gmina Miastko;

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miastka ogłasza  I nieograniczony przetarg  ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko.

Przedmiotem przetargu są dwie jest część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 291/9: część A o  powierzchni  320 m2 zaznaczona na mapie kolorem żółtym  i część B  o pow. 277 m2 zaznaczona na mapie kolorem zielonym, położone w Miastku przy ulicy Wybickiego, obręb 83/2 z  przeznaczeniem: gruntu pod uprawę warzyw i zieleń przydomową.

Okres dzierżawy nieruchomości : do 3 lat

Przyszły  dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat czynszu oraz z tytułu podatku od nieruchomości.

Cena wywoławcza:

– 0,11 zł/m2 rocznie,

Do ustalonej w przetargu wysokości stawki czynszu dzierżawnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz .U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.09.2019 roku. o godz.12.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 6.

Burmistrz  Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty