kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż działki niezabudowanej Legnica ul. Batorego 5


350 000 PLN +VAT

1229   

Adres: ul. Stefana Batorego 5
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-07-30

Cena:  350 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 1520 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Legnica ;

PREZYDENT MIASTA  LEGNICY

ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży na własność nieruchomości niezabudowanej, położonej w Legnicy przy ul. Batorego 5

Przedmiotem oferty przetargowej jest działka  nr 1342 przy ul. Stefana Batorego nr 5

KW nr LE1L/00061935/4 o powierzchni 0,1520 m2, obręb Fabryczna.                                           

Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy  jednostka 8M,U teren zabudowy mieszkaniowej, usługowej, obiektów socjalnych lub/ i biur.

Opis nieruchomości:

Działka niezabudowana położona w pośredniej części miasta na osiedlu mieszkaniowym Zosinek.  Działka zlokalizowana jest  w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, filii Politechniki Wrocławskiej; dyskonta Lidl, Urzędu Miar i Wag.  Kształt działki regularny zbliżony do prostokąta, teren ze spadkiem w południowej części działki – konieczne uporządkowanie terenu oraz makroniwelacja. Teren działki porośnięty trawą, krzewami oraz drzewami owocowymi i ozdobnymi ( działka uprzednio użytkowana była  jako ogródki przydomowe ).  Działka ogrodzona od strony południowej, ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych w złym stanie – do rozbiórki.  Teren w okolicy działki jest zagospodarowany.

Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd do nieruchomości  od ulicy Stefana Batorego. Uzbrojenie  terenu pełne w ulicy S. Batorego.

Uwagi:

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Zosinek w Legnicy   zatwierdzony uchwałą nr XXVI/235/08   Rady Miejskiej Legnicy z dnia 14.07.2008 r.

Pełny tekst uchwały dostępny jest pod adresem: mapy.legnica.eu

Uwagi: 

  1. Zamierzenie wymaga budowy nowych przyłączy. Warunki dostawy w media i techniczne warunki przyłączenia do istniejących sieci uzbrojenia oraz warunki realizacji nowych przyłączy należy uzgodnić odpowiednio z administratorami sieci i urządzeń w przewidywanym zakresie zaopatrzenia w poszczególne media.
  2. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia wynoszą 369,00 zł, które ponosi nabywca w całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął 08.06.2019   r.

Cena wywoławcza nieruchomości  –  350.000,00 zł + podatek  od towarów  i  usług  VAT

Wadium  –  35.000,00 zł

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 35.000,00 zł do 26.08.2019 r. na konto: Bank PKO -S.A. I  Oddział w Legnicy nr 20124014731111000025212109

Przetarg odbędzie się  29.08.2019 r. o godz.12.00 w Urzędzie Miasta, Pl. Słowiański 8 sala 318.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Ewa Zając, tel. 767212-300; oraz organizacji przetargu – Wioletta Mazur, tel. 767212-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty