click to enable zoom
Searching...
We didn't find any results
open map
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen
Advanced Search
we found 0 results
Your search results

Przetarg na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem warsztatowym w Tomaszowie Lubelskim ul. Łaszczowiecka


450 000 PLN

7   

Address: Łaszczowiecka
State/County:
Country: Poland
Open In Google Maps

Data dodania: 2018-11-08

Cena:  450 000 PLN

Powierzchnia działki: 6835 m2

Powierzchnia lokalu: 340 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: https://sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=221&p1=szczegoly_zal&p2=371728;

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Zarząd Powiatu w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tomaszowskiego, położonej w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Łaszczowieckiej, oznaczonej numerem działki 29/10 arkusz mapy 3 o powierzchni 0,6835 ha – zabudowanej budynkiem warsztatowym murowanym o powierzchni użytkowej 340 m

– cena wywoławcza 450 000,00 zł /czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/ – wadium – 25 000,00 zł /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm./.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą nr ZA1T/00057475/6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowo – składowych i usługowych przy ul. Zamojskiej i Łaszczowieckiej zatwierdzonym uchwałą nr XXII/230/2004 Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim z dnia 28 grudnia 2004 r. /Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2005 r. Nr 62, poz. 1394/ nieruchomość jest położona w terenie 23 RPU,UH,AG,UR – Usługi komercyjne: handlowe, administracyjne i rzemieślnicze – projektowane. Nieruchomość jest położona na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 z późn. zm.) zarządzającej strefą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie służy prawo pierwokupu w zakresie prawa własności położonych na obszarze strefy nieruchomości. Nieruchomości nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. Warunkiem udziału w przetargach jest wpłacenie wadium. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa, papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 24 grudnia 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 44 do godz. 12:00 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, Bank Spółdzielczy w Lubaczowie 29 9101 0003 2020 0009 4650 0004. Wniesienia wadium należy dokonać w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, tj. w dniu 24 grudnia 2018 r. że dokonano wpłaty. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Przetarg odbędzie się dnia 28 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Lwowskiej 68 w pokoju nr 49 – II piętro.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – ul. Lwowska 68 pokój nr 11 i 17, pod nr telefonu 84 664 46 41.

 

 

Źródło pozyskania: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Compare Listings