kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż mieszkania Legnica ul. Kazimierza Wielkiego 14


60 000 PLN +VAT

786   

Adres: ul. Kazimierza Wielkiego 14
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-07-30

Cena:  60 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 339 m2

Powierzchnia lokalu: 32.18 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Legnica;

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 9 położonego  w Legnicy przy ul. Kazimierza Wielkiego 14

Adres nieruchomości: Legnica ul. Kazimierza Wielkiego 14

Numer księgi wieczystej: KW Nr LE1L/00088624/6

Charakter zabudowy: Budynek mieszkalny, 5- kon.  podpiwniczony, lokali, teren  uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów: Dz. nr 196/5  o pow. 339 m2, obręb Kartuzy

Numer i położenie lokalu: Lokal mieszkalny nr 9 na III piętrze

Skład lokalu: 1 pokój, kuchnia, przedpokój, wc

Powierzchnia: 32,18 m2

Cena lokalu (w tym gruntu): 60.000,00 zł /4. 500,00 zł/

Wadium: 6.000,00 zł

Lokal i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął

24.06..2019 r. Uwaga: Podana cena  w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 800,00 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 06.08.2019 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości 6.000,00 zł nie później niż do 03.09.2019 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

Przetarg odbędzie się 06.09.2019 r. o godz.10.30. w Urzędzie Miasta Legnicy,

  1. Słowiański 8, pokój 318

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał i  kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-303, pokój 312 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-310. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty