kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Przetarg na sprzedaż mieszkania Legnica ul. Senatorska 2


80 000 PLN +VAT

883   

Adres: ul. Senatorska 2
Miasto:
Stan / Powiat:
Kraj: Polska
Otwórz w Google Maps

Data dodania: 2019-07-30

Cena:  80 000 PLN +VAT

Powierzchnia działki: 163 m2

Powierzchnia lokalu: 60.2 m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Legnica;

Prezydent Miasta Legnicy

ogłasza, że 06.09.2019 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 1 położonego  w Legnicy przy ul. Senatorskiej 2

 

Adres nieruchomości: Legnica ul. Senatorska 2

Numer księgi wieczystej: KW Nr LE1L/00059395/9

Charakter zabudowy: Budynek mieszkalny, 5-kondygnacyjny, teren  uzbrojony

Oznaczenie nieruchomości w operacie ewidencji gruntów: Dz. nr 867/1 o pow. 163 m2, obręb Fabryczna

Numer i położenie lokalu: Lokal mieszkalny nr 1 na parterze

Skład lokalu: Trzy pokoje, kuchnia, przedpokój Łazienka z wc

Powierzchnia: 60,20 m 2 piwnica nr 1 1,20 m2

Cena lokalu (w tym gruntu): 80.000,00 zł /8. 000,00 zł/

Wadium: 8.000,00 zł

Lokal  i grunt przeznaczony do sprzedaży na własność. Nieruchomość wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw i roszczeń na rzecz osób trzecich. Lokal kwalifikuje się do remontu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1,2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 24.06.2019 r. Uwaga: Podana cena w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 a) Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług nie zawiera podatku VAT. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia w wysokości 999,54 zł poniesie nabywca przed podpisaniem aktu notarialnego.

Lokal udostępniony będzie do oglądania 07.08.2019 r. w godzinach od 13.00 do 14.00.

Zainteresowani winni wpłacić wadium w wysokości jw. nie później niż do 03.09.2019 r. na konto Urzędu Miasta Legnicy PEKAO. S.A. I O/Legnica 20124014731111000025212109.

Przetarg odbędzie się 06.09.2019 r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miasta Legnicy,

  1. Słowiański 8, pokój 318

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba, która nabyła przedmiot przetargu uchyli się od podpisania umowy notarialnej, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami  tel. 7672-12-302, pokój 315 III p. oraz warunków przetargu  tel. 7672-12-301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty