kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Strefa produkcyjno-usługowa E Ełk


Oferta inwestycyjna

99   

Data dodania: 2018-07-09

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 4518 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Ełku;

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku ma do zaoferowania tereny z przeznaczeniem pod usługi i produkcję.

Park Naukowo-Technologiczny wchodzi w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Ełk (istnieje możliwość zwolnienia z podatku dochodowego w wysokości do 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych na tym terenie)

Obszar Parku Naukowo-Technologicznego jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, przestrzennego, zwanego „Ełk – Podmiejska”, uchwalonego uchwałą nr XX/187/08 Rady Miasta Ełku z dnia 29.01.2008 roku (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. Nr 49, poz. 1020 z 31.03.2008 r.)

Kompleksy: A1, A2 i B – oznaczone w planie miejscowym symbolem PS-2 – strefa produkcyjna i produkcyjno-usługowa.

Kompleksy: C2, C3, D i E – oznaczone w planie miejscowym symbolem UP-1 – strefa produkcyjnousługowa. Brak zapisów powodujących ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości

Opis i uzbrojenie nieruchomości :

Drogi dojazdowe jezdnie o nawierzchni asfaltowej i szerokości 7-8 m, pas drogowy o szerokości 14-28 m

Kolej w odległości ok. 2,5 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych.

Energia elektryczna napięcie – 15 kV / 110 kV Dostępna moc – 2×16 MVA W bliskim sąsiedztwie (od 200 do 700 m) znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15kV). Dzięki tej instalacji przedsię- biorcy na terenie zyskują szerokie możliwości w zakresie dostępnej mocy prądu elektrycznego.

Gaz przyłącze w odległości od 1 do 2 km wartość kaloryczna – 31 MJ/Nm średnica rury – 200 mm

Wodociąg bezpośrednio przy granicy działek dostępna objętość – 1700 m3/24h średnica rury – Ø150

Kanalizacji sanitarna bezpośrednio przy granicy działek dostępna objętość – 1200 m3/24h średnica rury – Ø200 – Ø315

Wzdłuż działek przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk
tel. 87 732 62 00
faks 87 732 62 30

 

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Ełku

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty