kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Teren niezabudowany przy ul. Dobrzeckiej 64 w Kaliszu


Oferta inwestycyjna

119   

Data dodania: 2018-06-06

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 22362 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: https://bip.kalisz.pl/ogloszenia/inwest/0811inw-2.pdf;

FORMA ZBYCIA: sprzedaż prawa własności

POWIERZCHNIA: 22362 m²

PRZEZNACZENIE TERENU: teren przeznaczony do budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²; informuję, że w związku z opracowaniem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz w wyniku wywołania uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dobrzecka – Podmiejska II przedmiotowy teren będzie przeznaczony pod funkcję usług (o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m²) i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

UZBROJENIE TERENU: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć ciepłownicza, sieć telefoniczna, dostęp do drogi publicznej

OPIS TERENU: istnieje możliwość podziału działki w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego – ok. 35 000 mieszkańców istnieje możliwość wjazdu od ulicy Podmiejskiej i dwóch wjazdów od ulicy Dobrzeckiej (wynika to z planu zagospodarowania)

wszystkie potrzebne media w granicach działki

jestem jedynym właścicielem

działka przekształcona z użytkowania wieczystego na własność

nieruchomość nie jest obciążona

cena uzależniona od wielkości wydzielonej działki

 

 

Źródło pozyskania: Urząd Miasta Kalisza

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty