kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Tereny inwestycyjne Gmina Milicz, Gądkowice 8,2 ha


Oferta inwestycyjna

325   

Data dodania: 2018-05-24

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 82000 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Gmina Milicz;

Oferta inwestycyjna Gmina Milicz, Gądkowice

 

miejscowość: Gądkowice

dz. nr: 21, cz. 22, cz. 23, cz. 24, 25, 26, 27/1 i 27/2 obręb 0022, Gądkowice.

własność: Prywatna i gminna

plan miejscowy: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Gądkowice. – uchwała Nr XIV/99/03 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 grudnia 2003 r.

przeznaczenie:

Dla terenu 6P,S,U działalności produkcyjnej, budownictwa, gospodarki magazynowej, handlu hurtowego, usług związanych z obsługą firm, itp.
Dla terenu 7U usługi handlu, rzemiosła, usług związanych z obsługą cmentarza.

powierzchnia terenu: 8,2 ha

maksymalna powierzchnia zabudowy:

Dla terenu 6P,S,U: 60% powierzchni działki.
Dla terenu 7U: 40% powierzchni działki.

linie zabudowy: Od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 8 m dla drogi powiatowej oraz co najmniej 6 m dla drogi gminnej

maksymalna wysokość zabudowy:

Teren 6P,S,U: 10 m lecz nie więcej niż 2 kondygnacje.
Teren 7U: 10 m lecz nie więcej niż 2 kondygnacje

obsługa komunikacyjna: Obsługa z istniejących i projektowanych dróg.

ochrona konserwatorska: Na terenie znajduje się stanowisko archeologiczne nr 8/71/70-32.

infrastruktura techniczna: 

Zaopatrzenie w wodę z lokalnej sieci. Do czasu realizacji systemu kanalizacyjnego odprowadzenie ścieków komunalnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

uwagi: Minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2000 m2. Dla terenu 6P,U,S minimum 15 % a dla terenu 7U minimum 60% powierzchni działki należy przeznaczyć na powierzchnie biologicznie czynne.

 

 

 

 

Źródło pozyskania: Gmina Milicz

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty