kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Tereny inwestycyjne Ostrowiec Świętokrzyski „Bałtowska”


Oferta inwestycyjna

497   

Data dodania: 2018-05-17

Cena: Oferta inwestycyjna

Powierzchnia działki: 165347 m2

Powierzchnia lokalu:  m2

Organizator przetargu: Gmina

Źródło pozyskania informacji: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;

Podstrefa SSE Ostrowiec Świętokrzyski – tereny inwestycyjne ,,Bałtowska”

Nazwa nieruchomości: Bałtowska
Właściciel nieruchomości: Skarb Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Adres nieruchomości: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, Bałtowska
Opis nieruchomości:
Kompleks działek inwestycyjnych o łącznej powierzchni 16,5347 ha jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu metalurgicznego Celsa Huta Ostrowiec Sp. z o.o. Lokalizacja, będąca w strefie oddziaływania uciążliwości huty oraz braku sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej, stwarza doskonałe warunki dla rozwoju inwestycji przemysłowych.

Zalety lokalizacji

 • Nieograniczony dostęp do zasobów wody
 • Obok terenów inwestycyjnych przebiega główna magistrala wodociągowa
 • Nieograniczony dostęp do energii elektrycznej
 • W pobliżu kompleksu znajduje się stacja elektroenergetyczna 400/110 kV
 • Dostęp do bocznicy kolejowej
 • Możliwości kooperacji
 • Bezpośrednie sąsiedztwo huty oraz ciepłowni miejskiej oraz sieci cieplnej
 • Brak sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej
 • Lokalizacja w strefie oddziaływania uciążliwości huty
 • Bardzo dobra budowa geologiczna terenu
 • Dostęp do gazociągów średnioprężnych i wysokoprężnych
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski
 • Korzystny podział geodezyjny nieruchomości gwarantujący inwestorowi różne możliwości nabycia i zagospodarowania działek – od 1 ha do 16,5347 ha.
 • 50 ha maksymalnej powierzchni inwestycyjnej.
 • Możliwości powiększenia strefy o sąsiadujące tereny inwestycyjne o powierzchni 9 ha, 10 ha i 24 ha
 • Dostęp do sieci światłowodowej
 • Odpowiedni podział geodezyjny nieruchomości zapewnia inwestorom szerokie możliwości nabycia oraz zagospodarowania powierzchni o rożnej wielkości.
 • Przykładowe warianty nabycia i zagospodarowania terenów inwestycyjnych przez inwestorów:

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 1,0601 ha przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nieruchomość składa się działek gruntu o nr: 3/59, 3/51 (obręb 28, ark. 1)

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 3,2038 ha przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nieruchomość składa się działek gruntu o nr: 3/52, 3/60, 3/53, 3/61 (obręb 28, ark. 1)

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 3,3284 ha przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nieruchomość składa się działek gruntu o nr: 3/58 (obręb 28, ark. 1)

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 4,2639 ha przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nieruchomość składa się działek gruntu o nr: 3/51, 3/59, 3/52, 3/60, 3/53, 3/61 (obręb 28, ark. 1)

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 5,0155 ha przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nieruchomość składa się działek gruntu o nr: 3/65, 3/67, 3/56, 3/57, 3/68, 3/66 (obręb 28, ark. 1)

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 6,0268 ha przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nieruchomość składa się działek gruntu o nr: 3/51, 3/59, 3/52, 3/60, 3/53, 3/61, 3/48 (obręb 28, ark. 1)

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 8,3439 ha przy ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Nieruchomość składa się działek gruntu o nr: 3/65, 3/67, 3/56, 3/57, 3/68, 3/66, 3/58 (obręb 28, ark. 1)

Przeznaczenie terenu: Ustalona decyzja o warunkach zabudowy lokalizacji inwestycji
Sugerowany typ inwestycji: Inwestycje przemysłowe, logistyka
Sytuacja prawna: Uregulowana
Forma i metoda zbycia praw: Przetarg publiczny
Ilość działek: 15
Wycena w PLN: 25.0
Kontakt: Biuro Prezydenta Miasta

 

 

Źródło pozyskania: Gmina Ostrowiec Świętokrzyski

Organ zobowiązany do udostępniania informacji sektora publicznego nie ponosi odpowiedzialności za jej przetworzenie, dalsze udostępnianie i wykorzystywanie.

Porównaj oferty