Wszystkie działania
Wszystkie typy
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Kujawsko Pomorskie
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wkujawsko-pomorskie

161 000 PLN
Data dodania: 
12 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Wspólna
Działka: 
2 231,00 m2
Teren przeznaczony jest pod: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe (symbol planistyczny A-31 MN/U).
315 000 PLN
Data dodania: 
8 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Waryńskiego
Działka: 
5 706,00 m2
Nieruchomość niezabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową – symbol 3U
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
22 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Sportowa
Działka: 
24 300,00 m2
Teren obecnie nie użytkowany.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
22 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Dworcowa
Działka: 
35 600,00 m2
Teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na lokalizację zabudowy produkcyjno-usługowej i magazynowo-składowej, zabudowa administracyjno-socjalna.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
22 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Bohaterów Czerwca 1956r
Działka: 
14 700,00 m2
Tereny położone w dzielnicy przemysłowo-składowej przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowa usługowa.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
11 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
125 806,00 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: działalność produkcyjna, składowa i magazynowa
1 200 000 PLN
Data dodania: 
9 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Olsztyńska
Działka: 
6 743,00 m2
Przeznaczenie podstawowe: komunikacja – zajezdnia tramwajowa oraz dopuszczalne usługi komercyjne w tym stacje paliw, drogi wewnętrzne, parkingi oraz urządzenia infrastruktury technicznej nie związane [jeszcze]
2 000 000 PLN
Data dodania: 
9 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Olsztyńska
Działka: 
9 449,00 m2
Przeznaczenie podstawowe: komunikacja – zajezdnia tramwajowa oraz dopuszczalne usługi komercyjne w tym stacje paliw, drogi wewnętrzne, parkingi oraz urządzenia infrastruktury technicznej nie związane [jeszcze]
1 900 000 PLN
Data dodania: 
9 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Olsztyńska
Działka: 
8 720,00 m2
Przeznaczenie podstawowe: komunikacja – zajezdnia tramwajowa oraz dopuszczalne usługi komercyjne w tym stacje paliw, drogi wewnętrzne, parkingi oraz urządzenia infrastruktury technicznej nie związane [jeszcze]
1 450 000 PLN
Data dodania: 
9 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Olsztyńska
Działka: 
7 082,00 m2
Przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne oraz przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi, drogi wewnętrzne oraz magazyny

Porównaj oferty