Wszystkie działania
Wszystkie typy
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Lubuskie
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wlubuskie

Oferowane do zbycia
Data dodania: 
13 sierpnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Pawła Strzeleckiego
Działka: 
1 976,00 m2
Przeznaczenie: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
13 sierpnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Foluszowa
Działka: 
1 976,00 m2
Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku produkcyjno - magazynowego z zapleczembiurowo - usługowym
78 000 PLN
Data dodania: 
3 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Łużycka
Działka: 
348,00 m2
MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
25 marca 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. świebodzińska
Działka: 
4 157,00 m2
Położenie nieruchomości Zielona Góra / Strefa Aktywności Gospodarczej ul. Świebodzińska (wcześniej ul. Gorzowska) działki nr 232/10 i 232/11 teren objęty Kostrzyńsko – Słubicką Specjalną Strefą [jeszcze]
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
11 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
100 000,00 m2
Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N): Tak
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Gorzowska
Działka: 
6 276,00 m2
Tereny zabudowy produkcyjno - usługowej (P/U1)
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Gorzowska
Działka: 
28 094,00 m2
Przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy i magazyny, bazy; przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
21 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
25 000,00 m2
B 33 – US, UT – teren o funkcji otwartej. Propozycja wykorzystania terenu na cele rekreacyjno – sportowe np. lokalizacja szkółki jazdy konnej.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
21 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
34 900,00 m2
B 29-PSB – Obszar o funkcji produkcyjno-technicznej. Możliwość lokalizacji składów, baz technicznych, przemysłu oraz GPZ n110/20 kV Zasieki nieuciążliwych dla sąsiadujących z tym obszarem funkcji.
50 PLN /m2
Data dodania: 
16 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
60 000,00 m2
Przeznaczenie w studium – tereny aktywności gospodarczej

Porównaj oferty