Wszystkie działania
Wszystkie typy
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Małopolskie
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wmałopolskie

Data dodania: 
12 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Na terenie obejmującym przedmiotową nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka jest niezabudowana, jej teren jest pokryty naturalną roślinnością trawiastą.
625 000 PLN
Data dodania: 
4 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Grochowa
Działka: 
584,00 m2
MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
13 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Brzeska
Działka: 
9 331,00 m2
Dla przedmiotowego terenu miasto posiada prawnie obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, według którego teren przedmiotowej działki leży w obrysie 16U tereny usług.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
13 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Kolanowska
Działka: 
858,00 m2
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Dołuszyce” działka leży w obrysie 1UP- z podstawowym przeznaczeniem pod usługi społeczne.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
23 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
4 400,00 m2
Większość terenów inwestycyjnych  o łącznej powierzchni ok.0,44 ha , przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kłaj pod produkcję i usługi, położona jest w centralnej cz [jeszcze]

Porównaj oferty