Wszystkie działania
Wszystkie typy
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Mazowieckie
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wmazowieckie

Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
500,00 m2
Przedmiotowa działka znajduje się na terenach przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i zagrodową.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
3 200,00 m2
Działka znajduje się na terenach upraw rolnych, a częściowo na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 312,00 m2
Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 065,00 m2
Wójt Gminy Małkinia Górna oferuje do sprzedaży niezabudowaną nieruchomość gruntową, znajdującą się w terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wolnostojącej
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Biegańskiego
Działka: 
170,00 m2
Przedmiotowe działki położone są w centrum miejscowości Małkinia Górna, w rejonie ul. Biegańskiego i są przeznaczone pod zabudowę garażami
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Brokowska
Działka: 
739,00 m2
Dla przedmiotowej działki została wydana decyzja Wójta Gminy Małkinia Górna o warunkach zabudowy. Ustalenia zawarte w tej decyzji określają przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną [jeszcze]
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
3 795,00 m2
W planie przestrzennego zagospodarowania gminy w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
24 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
900,00 m2
W planie przestrzennego zagospodarowania gminy przedmiotowa działka znajduje się w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
17 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Modlińska
Działka: 
37 142,00 m2
PRZEZNACZENIE: ZABUDOWA USŁUG TURYSTYKI I/LUB ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
17 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Nasielska
Działka: 
35 184,00 m2
PRZEZNACZENIE: ZABUDOWA USŁUG TURYSTYKI I/LUB ZABUDOWA REKREACJI INDYWIDUALNEJ

Porównaj oferty