Wszystkie działania
Wszystkie typy
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Opolskie
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wopolskie

10 000 PLN
Data dodania: 
19 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Kolejowa
Działka: 
658,00 m2
Działki znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku plany symbolem RZ, tereny użytków zielonych
17 126 000 PLN
Data dodania: 
22 lutego 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
433 752,00 m2
Uzyskanie decyzji ZRID planowane jest na wrzesień 2022 roku.
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
9 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Ozimska
Działka: 
3 470,00 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 1 MN – teren budownictwa mieszkaniowego
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
7 sierpnia 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Dworcowa
Działka: 
2 398,00 m2
2 MN.UHR – teren budownictwa mieszkaniowo – usługowego, (Na terenie mogą być zlokalizowane obiekty mieszkalne, usługowe, handlowe, lub nieuciążliwej produkcji.
12 PLN /m2
Data dodania: 
11 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
57 200,00 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: "P,B,S” – tereny zabudowy wytwórczoskładowej
12 PLN /m2
Data dodania: 
11 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
47 599,00 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „UZ,A,U” – tereny usług publicznych, projektowany kompleks sanatoryjny lub adm.-usł., „K” tereny istniejących i projektowanych park [jeszcze]
12 PLN /m2
Data dodania: 
11 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
57 200,00 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „P,B,S” tereny zabudowy wytwórczo – składowej
12 PLN /m2
Data dodania: 
11 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
470 230,00 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „KS” tereny obiektów i urządzeń obsługi ruchu samochodowego
12 PLN /m2
Data dodania: 
11 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
65 426,00 m2
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: „KS” – tereny obiektów i urządzeń obsługi ruchu samochodowego
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
5 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Tereny wydzielone na cele inwestycyjne na terenie wsi Stradunia przebiegają wzdłuż drogi krajowej nr 45 prowadzącej do autostrady A4 (14km) oraz do Republiki Czeskiej (Ostrawa)

Porównaj oferty