Wszystkie działania
Wszystkie typy
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Warmińsko Mazurskie
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wwarmińsko-mazurskie

150 000 PLN
Data dodania: 
18 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Iwaszkiewicza
Działka: 
490,00 m2
Działka przeznaczona na funkcje handlowo - usługowo -mieszkaniowe.
107 160 PLN
Data dodania: 
10 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Generała Władysława Sikorskiego
Lokal: 
28,20 m2
Pow. użytkowa lokalu – 28,20 m2 
115 000 PLN +VAT
Data dodania: 
3 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Józefa Wybickiego
Działka: 
1 185,00 m2
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.
117 600 PLN +VAT
Data dodania: 
3 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
ul. Józefa Wybickiego
Działka: 
1 212,00 m2
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.
20 000 PLN
Data dodania: 
2 kwietnia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
1 000,00 m2
Przedmiotowa działka położona jest w strefie rolniczo-przyrodniczej, oznaczonej na rysunku studium symbolem „E”, jako tereny zieleni naturalnej i zadrzewień.
350 000 PLN +VAT
Data dodania: 
16 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Trylińskiego
Działka: 
3 252,00 m2
Działka przeznaczona pod zabudowę usługową, z funkcją dopuszczalną uzupełniającą; budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący lub lokal mieszkalny w zabudowie usługowej właściciela usługi.
120 000 PLN +VAT
Data dodania: 
16 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Żurawia
Działka: 
1 344,00 m2
Działka przeznaczona pod usługi  sportu i rekreacji.
95 000 PLN +VAT
Data dodania: 
7 stycznia 2019
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Widok
10MN czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
8 PLN /m2
Data dodania: 
14 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
66 700,00 m2
Przeznaczenie według planu zagospodarowania przestrzennego: Pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
6 PLN /m2
Data dodania: 
14 września 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
11 000,00 m2
Przeznaczenie według planu zagospodarowania przestrzennego: Pod przemysł, składy i hodowle

Porównaj oferty