Wszystkie działania
Wszystkie typy
Wszystkie miasta
Wszystkie obszary
Wielkopolskie
kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny

Właściwości wymienione wwielkopolskie

Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
12 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
96 894,00 m2
Przeznaczona jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn pod tereny zabudowy przemysłowej
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
12 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
29 106,00 m2
Tereny zabudowy przemysłowej
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
12 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
396 200,00 m2
Działka przeznaczona jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wolsztyn pod tereny baz i składów
Przetarg w przygotowaniu
Data dodania: 
9 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Kostrzewskiego
Działka: 
18 020,00 m2
Przeznaczenie: MPZP przewiduje dla terenu zabudowę usługową, produkcyjną, składy, magazyny
21 800 000 PLN +VAT
Data dodania: 
9 lipca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Poznańska
Działka: 
109 600,00 m2
Przeznaczenie: Działki objęte MPZP z przeznaczeniem pod obiekty handlowe o pow. sprzedaży ponad 2000 m2 oraz usługi i zieleń urządzoną
Oferta inwestycyjna
Data dodania: 
6 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Działka: 
22 362,00 m2
Przedmiotowy teren będzie przeznaczony pod funkcję usług (o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m²) i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Dworcowa
Działka: 
21 994,00 m2
Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej Przeznaczenie uzupełniające - handel detaliczny i hurtowy, składy, magazyny
Oferowane do zbycia
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Obrońców Pokoju
Działka: 
4 356,00 m2
Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i uslugowej
Przetarg w przygotowaniu
Data dodania: 
4 czerwca 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Polna
Działka: 
24 580,00 m2
Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usług handlu Przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy usługowej
220 000 PLN + VAT
Data dodania: 
16 maja 2018
Województwo: 
Miejscowość: 
Lokalizacja: 
Słoneczna
Działka: 
3 767,00 m2
Nieruchomość stanowi teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Porównaj oferty