kliknij, aby włączyć zoom
Badawczy...
Nie znaleźliśmy żadnych wyników
otwarta mapa
Widok Mapa drogowa Satelita Hybrydowy Teren Moja lokacja Pełny ekran Poprzedni Kolejny
zaawansowane wyszukiwanie
znaleźliśmy 0 wyniki
Twoje wyniki wyszukiwania

Ustawa o Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 23 października 2018 r. została przyjęta przez Senat

Wysłane przez przetargweb na 16 listopada 2018
| 0

Obecnie funkcjonujące rozwiązania pozwalają dofinansować jeden projekt kwotą maksymalną 5 mln zł. Natomiast nowe przepisy zakładają, że wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść nawet do 30 mln zł, co będzie pozwalało na realizację projektów dużych łączących gminy i powiaty.

Od teraz najwyższe dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi środkami własnymi. Ustawa przewiduje ponadto, że w ramach Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów inwestycji.

Ustawa zakłada, że budżet Funduszu Dróg Samorządowych w latach 2019-2028 może sięgnąć 36 mld zł. Regulacje mają pozwolić na dofinansowanie remontów, budów i modernizacji dróg lokalnych oraz budowę mostów w ciągach dróg samorządowych.

 

Podstawowymi źródłami finansowymi funduszu będą:

– wpłaty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

– dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest

Minister Obrony Narodowej, w wysokości 500 mln zł rocznie;

– dotacje celowe z budżetu państwa z części budżetowej, której dysponentem jest

minister właściwy do spraw transportu;

– wpłaty Dyrekcji Generalnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w wysokości stanowiącej  równowartość  2%  przychodów  uzyskanych  przez  Państwowe

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna;

– wpłat  spółek  w  wysokości  7,5% ich zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym;

– odsetek od wolnych środków przekazanych albo przyjmowanych w zarządzanie

zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

– środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

– wpływów ze skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 6 ust. 1;

– dobrowolnych wpłat, darowizn i zapisów;

– wpływów z innych środków publicznych;

 

Powołanie Funduszu Dróg Samorządowych, którego budżet w latach 2019-2028 ma sięgać 36 mld zł – to główny cel uchwalonej przez Sejm ustawy.

Za uchwaleniem ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych głosowało 254 posłów, przeciw było 51, a 121 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

 

Data uchwalenia: 23.10.2018 r.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=BEZPOPRAWEK&NrKadencji=8

Tekst uchwały:

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2859_u/$file/2859_u.pdf

 

 

Porównaj oferty